ACASA

Untitled Document
Strategia nationala anticoruptie

Raportul Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei an 2023

Raport privind progresele si stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021-2025 in anul 2023

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2023

Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare pe anul 2023

PLAN DE INTEGRITATE adoptat la nivelul S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitesti in aplicarea S.N.A 2021-2025 revizuit

Registrul riscurilor de coruptie in conformitate cu S.N.A. 2021-2025 revizuit

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2022

Registrul riscurilor de coruptie in conformitate cu S.N.A. 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE adoptat la nivelul S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitesti in aplicarea S.N.A 2021-2025

Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare

Raportul Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei an 2022

DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie in anul 2020

PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2019-2020

PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2018-2020

PLAN DE INTEGRITATE al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. privind implemantarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2017-2020

Declaratie de aderare