ACASA

Untitled Document
Rapoarte şi situaţii financiare

Raport privind activitatea societatii in anul 2023  publicat in data de 15.05.2024

BVC 2024 - rectificat  publicat in data de 15.05.2024

Bilant An 2023  publicat in data de 15.05.2024

Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar la 31.12.2023  publicat in data de 15.05.2024

Situatii financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023  publicat in data de 15.05.2024

Raportul auditorului independent  publicat in data de 15.05.2024

Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023  publicat in data de 15.05.2024

-->