ACASA

Untitled Document
Sesizari
            

    Modul de solutionare al reclamatiilor se efectueaza în conformitate cu Ordonanta 27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare.       
Petitiile adresate catre S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pot fi:
       - trimise prin posta sau depuse la secretariatul institutiei situate în Pitesti, Strada Depozitelor, nr. 2L;
       - transmise pe adresa de e-mail:
       - telefonice la 0248.213.601
      Petitia trebuie sa contina cât mai multe date concrete, cum ar fi: numele si prenumele petitionarului, adresa de contact, data, ora, linia de autobuz, statia de îmbarcare/debarcare, numarul de înmatriculare al autobuzului, numar de ecuson, etc.
      Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza.
      Petitionarul îsi asuma întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.


     Canale de raportare a încălcărilor legii de catre avertizori în interes public

    Raportările pot fi trimise în scris pe suport de hârtie, sau depuse personal la adresa de contact: Pitesti, Strada Depozitelor, nr. 2L, cu mențiunea "în atenția" persoanei desemnate, precum și la adresa: avertizor[a]publitrans2000.ro.
Persoană desemnată: Mateescu Raluca Mihaela