ACASA
Untitled Document
Eliberarea abonamentelor pentru persoanele beneficiare ale Hotărârilor de Consiliu Local

      


             FACILITĂŢI ACORDATE

       
  In conformitate cu H.C.L. nr.178/24.11.2016 si a Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date incepand cu data de 01.01.2017 abonamentele gratuite si reduse acordate persoanelor si pensionarilor cu domiciliul stabil in municipiul Pitesti se vor elibera personal numai in baza urmatoarelor documente:

1. Abonamentele gratuite acordate persoanelor cu varsta de peste 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

2. Abonamentele reduse acordate pensionarilor cu un venit net din pensie mai mic de 800 lei/luna, inclusiv si varsta de pana la 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Cuponul de pensie din luna anterioara, original si copie, prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

3. Abonamentele reduse acordate pensionarilor cu un venit net din pensie mai mare de 800 lei/luna si varsta de pana la 65 de ani:
 - Act identitate BI/CI original si copie prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Cuponul de pensie din luna anterioara, original si copie, prezentat ori de cate ori beneficiarul solicita abonament;
 - Declaratie de Consimtamant completata de beneficiar;

Declaratia se completeaza de fiecare data cand beneficiarul solicita abonament si se poate procura de la casele de bilete sau poate fi descarcata si de pe site din cadrul rubricii
"Declaratie de Consimtamant"

Nota: Refuzul titularului de completare a tuturor datelor din declaratie precum si refuzul predarii copiilor dupa actele mai sus mentionate, conduce la neeliberarea abonamentului solicitat.

Societatea este inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu nr. 20521/2011.