ACASA
Untitled Document
Contracte şi protocoale de cooperare/colaborare

Situaţia contractelor atribuite prin achiziţie publică,conform Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 61/25.02.2016

Situaţia contractelor atribuite prin achiziţie directă, conform Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 61/25.02.2016