ACASA
Untitled Document
Adunarea Generală a Acţionarilor

Hotararea nr. 11/2021 cu privire la prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie

Hotararea nr. 10/2021 cu privire la actualizarea valorii indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie

Hotararea nr. 9/2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A. si de numire a reprezentantului Judetului Arges in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararea nr. 8/2021 cu privire la numirea unui salariat al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv la nivelul societatii